Cover

Emerytura w Szwajcarii według modelu 3 filarów

Opublikowane w kwiecień 7. 2018, 22:00
1224
Author avatar
CVspot

Pierwszy filar ubezpieczenia (AHV) jest obowiązkowy dla wszystkich i działa na takiej zasadzie, że ze składek osób pracujących są wypłacane świadczenia dla emerytów.

To ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, w tym dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, gospodyń domowych i urzędników. Wysokość emerytury jest tylko częściowo zależna od wysokości składki na ubezpieczenie. Dominuje tutaj zasada solidarności - bogaci płacą większe stawki, aby wspomóc osoby ubogie.

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi odprowadzić 9,7% dochodu, jaki uzyskuje w pierwszym filarze ubezpieczenia emerytalnego. W przypadku osób pracujących, wskaźnik ten wynosi 10,3%, z czego połowę płaci pracodawca. Wiek emerytalny wynosi odpowiednio 65 lat dla mężczyzn i 63 lata dla kobiet. Minimalna emerytura z pierwszego filaru wynosi 965 euro, natomiast maksymalna 1931 euro. Należy jednak mieć na uwadze wysokie koszty życia w Szwajcarii.

Drugi filar to fundusze emerytalne. Składki stopniowane są według wieku oraz płacy i wynoszą od 7 do 18 procent wynagrodzenia brutto. Są one opłacane przez pracodawców i pracowników. Od pewnego progu dochodowego drugi filar jest obowiązkowy, natomiast osoby samozatrudnione mogą przystąpić do niego dobrowolnie. Wysokość emerytury zależna jest od różnych czynników, ale decydującym kryterium jest czas trwania zatrudnienia oraz wysokość dochodu.

Trzeci filar tzw. rezerwa emerytalna to inwestycje w papiery wartościowe oraz konta oszczędnościowe. Inwestycje te są opodatkowane, ale do pewnego limitu. Zgromadzone środki są zamrożone aż do momentu rozpoczęcia emerytury. Trzeci filar jest dobrowolny i jedynym warunkiem do przystąpienia jest konieczność zatrudnienia.


Tylko 4 kroki do znalezienia nowej pracy

Na podany adres mailowy zostala wyslana wiadomosc w celu zresetowania hasla. Prosimy o sprawdzenie skrzynki.

Zarejestruj się